106

دعوت افطاری رو تحریم کردید؟
.
› مگه از پارسال تا امسال وضع مردم تغییری کرده که سال قبل طرفدار سرسختش بودن و امسال دعوتشو رد میکنن؟!
› مع‌الاسف احتمالا اینم شویی بیش نیست.
16:05 | Wednesday 09 Khordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |