دریافت کد گوشه نما

110

دقیقا چهار ساعت و نیمه که من و مامان و ز سه نفری ریختیم تو آشپزخونه و بکوب در حال فعالیتیم، 

اما کارها تموم نمیشه که نمیشه.

.

› بابا هم تو حیطه‌ی دیگه‌ای سخت مشغول کاره.

› به قول جناب‌خان دیگه گمونم کُرپسمون برسه به تخت‌خواب!

01:29 | Saturday 12 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |