112

انتخاب‌های این دنیا همیشه بین کار درست و کار راحته.
‎13:29 | ‎Tuesday 15 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |