دریافت کد گوشه نما

112

انتخاب‌های این دنیا همیشه بین کار درست و کار راحته.
13:29 | Tuesday 15 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |