128

مثلا چه فایده همینطوری که تو ضلع شرقی خونه‌باغ زیر درخت گردو دراز کشیدم و دستمو گذاشتم زیر سرم و تو سکوت به حرکت برگ‌ها چشم دوختم و به آبی آسمون فکر میکنم بمیرم؟!

14:37 | Friday 25 Khordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |