دریافت کد گوشه نما

129

وسط ایوون چای آتیشی بخوری و سنجابا از کنارت بپرن بالای درخت :)

22:24 | Friday 25 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |