دریافت کد گوشه نما

133

از مکالمات و اتفاقات پشت پنجره‌ی اتاقم میشه سناریوی یه سریال آنتولوژی نوشت!

01:26 | Sunday 27 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |