دریافت کد گوشه نما

139

خوراکه یه جوری شوره که انگار هرکی شورتره برنده‌ست :|
12:54 | Monday 28 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |