دریافت کد گوشه نما

140

تفریح و خنده و موسیقی سوسول بازیه
آدم حالش که بد شد باید بخوابه.
.
› تازگیا فهمیدم خواب بیشتر از هرچیزی حال بدمو خوب میکرده
› یکم دیره
17:10 | Monday 28 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |