142

+ پرده‌ی پنجره‌‌تون نازکه مجبورم صبح زود بیدار شم.

- پس تو هم مث من باید خونه رو گـوم درست کنی تا بخوابی :))

.

› :))))

03:58 | Tuesday 29 Khordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |