142

+ پرده‌ی پنجره‌‌تون نازکه مجبورم صبح زود بیدار شم.

- پس تو هم مث من باید خونه رو گـوم درست کنی تا بخوابی :))

.

› :))))

‎03:58 | ‎Tuesday 29 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |