دریافت کد گوشه نما

145

میگه فوتبالو دیگه سیاسی نکنید!

.

› ما فوتبالو سیاسی نکنیم؟ :))

› فوتبال خودش سیاسی هست.

› چه بسا ذاتش چیزی جز سیاست نباشه!

19:36 | Tuesday 29 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |