دریافت کد گوشه نما

160

واسه خواهرم تو بیان وب ساختم.
.
› حس گوسفندی رو دارم که تو راه کشتارگاهه :|
› دور از جونم.
12:25 | Friday 01 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |