160

واسه خواهرم تو بیان وب ساختم.
.
› حس گوسفندی رو دارم که تو راه کشتارگاهه :|
› دور از جونم.
12:25 | Friday 01 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |