دریافت کد گوشه نما

161

کار زیاد و 
انرژی فعال سازیم هم زیاد.
.
› :(
18:11 | Friday 01 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |