دریافت کد گوشه نما

164

غیر از بهار هیچوقت واسه اومدن فصل جدید حسی بهم دست نداده.

.

› همونم احتمالا واسه نوروزه.

› باقی روزای ساله دیگه اتفاق خاصی که نمیفته.

23:14 | Friday 01 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |