165

مثلا اگه کرم گیلاس بخورم چی میشه؟!

هیچی.

.

› هم اتاق تاریکه هم حوصله ندارم دونه‌دونه چک کنم.

01:07 | Saturday 02 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |