دریافت کد گوشه نما

166

در سینه‌های صیقلی، هرلحظه گردد منجلی

کاری که با موسی دمی، در طور سینا می‌کند..

11:15 | Saturday 02 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |