169

کسی که می‌خواد این کشورو ترک کنه،
و دین اونقدی واسش مهم هست که دنبال حکم شرعی این مسئله‌ست،
یعنی خودش با ذره‌ای فکر نمیتونه نظر دین تو شرایط فعلی جهان رو بفهمه؟!
.
› در عجبم که خیلی از مذهبیا عزم رفتن کردن.
› و در عجب‌تر اینکه دلایل دینی‌ واسش میارن :|
23:29 | Saturday 02 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |