دریافت کد گوشه نما

181

هم خیلی خسته‌م
هم خوابم میاد
هم گرسنمه
هم باید درس بخونم
هم فوتبال ببینم
.
› :((
20:53 | Monday 04 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |