184

فقط اون ایرانیایی که واسه طرفداری از بازیکن حریف

به هم‌وطناشون فحش میدن

.

› عجیب‌ترین اتفاقی که امشب دیدم.

01:40 | Tuesday 05 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |