189

به هرکسی که خیلی امید داشتید،

منتظر نابود شدن اون امید باشید :)

.

› انقدی دستت رو از هرچیزی که بهش امیدواری می‌بره، 

تا بری سمت خودش.

23:21 | Wednesday 06 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |