دریافت کد گوشه نما

191

به طرز فجیعی خوب نیستم.

.

› نه تنها اون،

› بلکه بدم هستم.

20:18 | Thursday 07 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |