دریافت کد گوشه نما

192

کاش، از نو بدمی در روح من..

22:20 | Thursday 07 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |