دریافت کد گوشه نما

194

یه چیزایی می‌بینم و می‌شنوم

که میگم بهتره اینجا با هیچکی صحبت نکرد.

18:52 | Friday 08 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |