دریافت کد گوشه نما

198

میگن چه خوب میشه آدم همیشه بچه‌هاشو با رحم اجاره‌ای دنیا بیاره

هم سختی نمیکشی

هم اندامت خراب نمیشه

.

› این راه ته نداره.. تا کجا میخوای فرار کنی بشر؟ :))

› انحطاط اشرف مخلوقات که میگن همینجاست احتمالا

03:36 | Sunday 10 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |