199

وقتی حرفت نمیاد

یا اگرم میاد چرت و پرت میاد

ینی لازمه یه مدت ساکت شی

.

› لازمه شم.

20:54 | Sunday 10 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |