199

وقتی حرفت نمیاد

یا اگرم میاد چرت و پرت میاد

ینی لازمه یه مدت ساکت شی

.

› لازمه شم.

‎20:54 | ‎Sunday 10 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |