200

پس فردا با آقای ر نامی کلاس دارم

میگه آماده باش ازت بپرسه این پتو چیه پوشیدی تو این گرما!

.

› یکی از شاگرداش.

› گویا زیاد اهل تیکه انداختن به آدمایی با پوشش ماس.

› باید کوبنده برم :))

› و نهایت تلاشم رو بکنم که تو درسش موفق شم.

23:12 | Monday 11 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |