دریافت کد گوشه نما

201

بیو نوشتم؛

یه عدد بلاک شده توسط روحانی :|

.

› مرددم "با افتخار" رو هم بهش اضافه کنم یا نه.

01:00 | Tuesday 12 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |