دریافت کد گوشه نما

202

هروقت به بیولوژی گفتید بایولوژی

به بیو هم بگید بایو!

.

› یکی یه چی گفته

› دوره افتادن به همه بگن.

01:04 | Tuesday 12 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |