204

که من محتاج اگر باشم،

تو در من مستمر هستی..

.

› نباید اینجوری باشه

› نباید :(

02:23 | Tuesday 12 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |