206

ولی اگه مث Before Sunrise 

هیچ شماره و نشونی از هم نمیگرفتیم

و فقط واسه چند ماه بعد قرار میذاشتیم

هیجان انگیزتر بود :)

.

› اون لحظه به ذهنم نرسید.

22:11 | Tuesday 12 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |