207

رزق من همرنگ شدن با رنگ تو بود

و چه رنگی از رنگ الهی خوش تر؟

.

› بقره/138

‎00:26 | ‎Wednesday 13 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |