208

و انگیزه زمانی بیشتر میشه که

بفهمی تو تنها پتوپوش کلاسی :))

.

› یه خودی نشون بدم..

12:19 | Wednesday 13 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |