دریافت کد گوشه نما

209

جز چند نفر خاص
با هیچکس هیچ ارتباطی نمیداشتم
.
› اگه مجبور نبودم
22:40 | Friday 15 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |