209

جز چند نفر خاص
با هیچکس هیچ ارتباطی نمیداشتم
.
› اگه مجبور نبودم
22:40 | Friday 15 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |