216

خواب می‌دیدم باز Google Recaptcha بهم گیر داده

بعد تست I am not a robot ش یه خطای دید خیلی سخت بود

کل یه ساعتی که خوابیدم باهاش درگیر بودم :|

.

› دغدغه‌های متعالیِ سر به فلک کشیده :|

17:53 | Sunday 17 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |