218

از سخت‌ترین مقاومت‌ها
میتونم به مقاومت در برابر درد و دل کردن با آدما اشاره کنم.
.
› با وجود درونگرا بودن، گاهی اوقات خیلی سخت میشه واسم.
› لایک تونایت.
23:25 | Sunday 17 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |