219

هیچوقت اهمیت دعای عاقبت بخیری رو عمیقا نفهمیده بودم
تا اینکه امشب بعد چند سال، با یکی از بچه‌های متدین دبیرستان (که انگشت شمار بودن) صحبت کردم
و در کمال ناباوری شنیدم که میگفت؛ 
خواهیم دید دینی که وعده‌ش میوه و رود شیرعسل باشه به کجا میرسه!
.
› واقعا نمیتونم میزان شگفتیم رو وصف کنم.
› چند ثانیه به صفحه گوشی خیره شده بودم تا باور کنم خودشه که اینو نوشته!
› همون لحظه از ته دلم دعا کردم عاقبت بخیر شم.
› ان‌شاءاللـه هممون شیم. بگید آمین :(
00:39 | Monday 18 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |