دریافت کد گوشه نما

220

هنوزم دارم به قضیه پست قبل فکر میکنم.

خیلی ناراحتم.. خیلی..

03:35 | Monday 18 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |