223

احتمالا زلزله‌ها اثر کرده

از دید ناظر به نقشه چند متری به سمت چپ جابه‌جا شدیم :|

.

› این حجم از رطوبت حسی هوا بی‌سابقه‌ست.

20:28 | Monday 18 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |