227

خواستم بگم هوا چقد گرمه

یاد گرمای پنجاه درجه جنوب افتادم

خجالت کشیدم.

.

› اینجا سی درجه‌ست.

19:47 | Thursday 21 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |