229

نمیدونم اینکه تو فیلما، 

همیشه شخصیتای خونوک و رهایی که رابطه عاطفی فقط واسشون یه ابزار حاشیه‌ایه رو

بیشتر از عاشق‌پیشه‌ها دوست دارم

با احساساتی بودنم چطور یه جا جمع میشه.

.

› عجیبه.

20:47 | Thursday 21 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |