231

چنتا چی داشتم بیام بگم

وسط کارام هی گفتم بعدا بعدا

الان دیگه یادم نمیاد 

.

› همون وقتی که تازه و داغه باید زد

› حرفو

20:29 | Friday 22 Tir 1397
هنر آن است که بمیری
پیش از آنکه بمیرانندت..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |