232

آدم‌ها

چیزی جز صفات عالیِ "اکتسابی"شون نیستن.

.

› صفات ذاتی حتی اگه خوب باشن ارزش زیادی ندارن.

› چون تلاشی واسه داشتنشون نشده.

› مگه اینکه واسه حفظشون تلاش بشه.

00:03 | Saturday 23 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |