دریافت کد گوشه نما

235

گفته بودم هوا اینجا گرمه ولی سی درجه‌ست؟

.

› شد چهل :|

17:22 | Saturday 23 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |