235

گفته بودم هوا اینجا گرمه ولی سی درجه‌ست؟

.

› شد چهل :|

17:22 | Saturday 23 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |