دریافت کد گوشه نما

239

شبکه سه باز دلشکسته رو گذاشته

.

› کم مزخرفه، هی میذارنش.

01:31 | Monday 25 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |