240

همون لحظه‌ای که بعد نیم‌ ساعت صحبت
گفت بنده دیگه سوالی ندارم
فهمیدم به درد هم نمیخوریم.
.
› آخه مگه آدم میخواد میوه بخره که با دوتا سوال انتخابش کنه؟
01:52 | Monday 25 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |