243

شدیداً به یه برنامه منعطف و منظم روزانه نیاز دارم

و بیشتر از اون، راهی برای تعهد بهش..

.

› امشب بیدار می‌مونم تا تنظیمش کنم.

› 02:54: Done :)

00:28 | Tuesday 26 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |