دریافت کد گوشه نما

243

شدیداً به یه برنامه منعطف و منظم روزانه نیاز دارم

و بیشتر از اون، راهی برای تعهد بهش..

.

› امشب بیدار می‌مونم تا تنظیمش کنم.

› 02:54: Done :)

00:28 | Tuesday 26 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |