245

امروزمونم با پاک کردن سیزده کیلو سبزی گذشت :|

.

› میگه چرا نمیدین بیرون واستون پاک کنن؟

› میگم نون رو هم از وقتی که از نونوایی‌ها خریدیم برکتش رفت.

21:26 | Tuesday 26 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |