247

فروشنده پیرمردی بود

تا خواستیم پارچه رو برداریم و بریم

گفت این جنسش عالیه، خارجیم هست

گفتیم عه خب اگه خارجیه که نمیخوایم ممنون

برداشت گفت نه، اینا تحت لیسانسه :)))

.

› دیگه دیره دیگه دیره :))

21:33 | Thursday 28 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |