دریافت کد گوشه نما

251

عروسی فرمالیته دیده بودم

ولی دیگه تولد فرمالیته رو نه :|

.

› تو ظل گرما این همه کار کنم

یه فضای باز فلان قدی رو تزیین کنم

یه ساعت واسه خوب شدن ژست‌ها امر و نهی کنم

فقط واسه چنتا عکس؟

› ای دنیای خراب..

14:49 | Friday 29 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |