255

دلم میخواد حرف بزنم اینجا.

حرفم زیاده،

ولی جملات ذهنم پراکنده‌ست :(

00:43 | Sunday 31 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |