دریافت کد گوشه نما

255

دلم میخواد حرف بزنم اینجا.

حرفم زیاده،

ولی جملات ذهنم پراکنده‌ست :(

00:43 | Sunday 31 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |