257

یا طرف زیادی بی‌دقت بود
یام همین
.
› آخه " کلاس چندمی عمو؟"! :|
14:40 | Sunday 31 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |